Jak pomáháme

Poskytujeme poradenství osobám, které se ocitnou v nepříznivé životní situaci způsobené neschopností plnit své peněžní závazky. Poradenství má umožnit těmto osobám hájit jejich oprávněné zájmy a nabídnout jim podporu a dostatek nestranných a nezávislých informací, aby byly schopny aktivně řešit svůj problém. Cílovou skupinou jsou zejména osoby, které nejsou schopny splácet své dluhy nebo osoby, kterým v důsledku nečekané nebo nepříznivé životní situace platební neschopnost hrozí, dále osoby, které uvažují o řešení své nepříznivé finanční situace půjčkou či úvěrem.

Pomůžeme Vám zorientovat se ve Vaší situaci, poučíme Vás o Vašich právech, povinnostech a možnostech řešení. Poradíme při jednání s věřiteli, inkasními agenturami, soudy, soudními exekutory. Pro klienty připravíme insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení (tzv. osobní bankrot).

Naše poradenství můžete využít i v případě, že budete uvažovat o řešení nedostatku finančních  prostředků úvěrem či půjčkou. Upozorníme Vás na možná rizika, která pro Vás z konkrétní smlouvy mohou vyplývat tak, abyste v budoucnu nedoplatili na svou neznalost nebo nepoučenost.

Služby budou poskytovány všem osobám z cílové skupiny, bez ohledu na věk, pohlaví nebo národnost. Vyhrazujeme si pouze právo odmítnout poskytování svých služeb osobám zjevně pod vlivem návykových látek nebo osobám agresivním. Poradenství bude poskytováno nezávisle, nestranně a diskrétně, s respektem k důstojnosti každého člověka.

Neposkytujeme právní služby ve smyslu zák.č. 85/1996 Sb., o advokacii, tedy nezastupujeme klienty v řízení před soudy, exekutory, notáři, orgány státní správy či samosprávy.

Klademe důraz na profesionalitu, proto poradenství poskytuje právník se zkušenostmi v oblasti dluhové problematiky a insolvence.

Nejlépe je domluvit si předem telefonicky schůzku na č. 736 423 200, kde s Vámi bude domluven konkrétní termín a čas návštěvy a zároveň budete poučeni o tom, jaké doklady a listiny je třeba přinést, abychom již při první návštěvě mohli určit základní směr řešení Vaší situace.

Veškeré služby poskytované naší organizací jsou bezplatné.

 

Dluhová poradna Beroun

Pobočka Diakonie Církve bratrské v Berouně